Jag har en fråga om skatten på det norska funktionshindern (invaliditetsförsäkring) Ska jag betala...

ketil
Постоянная ссылка #

Jag har en fråga om skatten på det norska funktionshindern (invaliditetsförsäkring) Ska jag betala skatt från detta norska folk i Ryssland om jag flyttar dit? Och om jag måste betala skatt! Hur många procent vill de ta? Vi hoppas på ett tidigt svar. Hälsningar från den norska skattebetalaren från Sverige. Om jag flytta dit? Och om jag måste betala skatt! hur många procent kan de ta? Hoppas på ett tidigt svar. Hälsningar från en norsk skattebetalare från Sverige.

 

I have a question about tax on Norwegian Disability Pension (Disability Insurance)
Do I have to pay taxes on this Norwegian people in Russia if I move there?
And if I have to pay taxes! how many percent tax can they want to take?
Hoping for an early reply.
Greetings from a Norwegian taxpayer from Sweden.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение